ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLULYTE

6% INF SOL 1X250ML

SÚKL code 0085124
Name of the product VOLULYTE
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i VOLULYTE
Supplement 6% INF SOL 1X250ML
Strenght 6%
Pharmaceutical form Solution for infusion
Package 1X250ML
Route Intravenous use
Language of the pack Czech
Wrap type Bag
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku VOLULYTE, 6%, inf.sol., stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech toto omezení: léčivý přípravek může být vydán na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření, a to pouze poskytovateli lůžkové péče nebo poskytovateli zdravotnické záchranné služby, který byl akreditován držitelem rozhodnutí o registraci; seznam těchto akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým může být tento léčivý přípravek vydáván, je zveřejněn na https://www.fresenius-kabi.com/cz/hes-rizena-distribuce.
Active substance MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE (MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM)
POTASSIUM CHLORIDE (KALII CHLORIDUM)
SODIUM ACETATE TRIHYDRATE (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS)
SODIUM CHLORIDE (NATRII CHLORIDUM)
STARCHES, HYDROXYETHYL (HYDROXYETHYLAMYLA)
ATC group B05AA07
ATC group name HYDROXYETHYLŠKROB
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Marketing authorisation information

Registration Number 75/ 262/08-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status R - active MA/authorised medicinal product
MA Holder Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
MA Holder country NĚMECKO

Back to list