ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ

250MG CPS DUR 100

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1245,31 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 706,09 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 990,34 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Mykofenolát mofetil je hrazen jako součást kombinované imunosupresivní terapie v indikacích: 1) profylaxe rejekce štěpu hostitelem u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, jater nebo transplantace srdce, 2) profylaxe reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kde není dostačující užití cyklosporinu A, a léčba GvHD neodpovídající na jiná imunosupresiva, 3) ANCA asociované vaskulitidy, systémový lupus erythematodes a lupusová nefritida: a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, 4) sarkoidóza - ve druhé linii léčby jako kortikosteroidy šetřící agens, pokud nelze doporučit z důvodu intolerance, kontraindikace či selhání léčby methotrexát, azathioprin nebo leflunomid, 5) exogenní alergická alveolitida - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 6) idiopatická nespecifická intersticiální pneumonie a intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy - jako kortikosteroidy šetřící agens v případech intolerance, kontraindikace či selhání léčby azathioprinem, 7) intersticiální plicní postižení jako součást systémových onemocnění pojiva - zdůvodnění volby mykofenolátu jako jediné vhodné alternativy pro pacienta zvolené na základě posouzení multidisciplinárním týmem (minimálně pneumolog a revmatolog) musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta.
Prescribing doctor's specialisation ? Rheumatology, pediatric rheumatology
Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Pediatrics, pediatric and adolescent medicine
Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Nephrology; Child nephrology
Specialised facility - transplantation centre
Hematology and transfusion medicine, pediatric oncology a hematology
Allergology and clinical immunology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1694,01 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 703.67 CZK
Eligible extra payment ? 501,23 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 501,23 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list