ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SPIRIVA RESPIMAT

2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 578,64 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 593,67 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 841,94 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? 1) Pneumolog předepisuje přípravek symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN kategorie A až D, u kterých postbronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 80 % náležité hodnoty. Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN v kategorii A hrazena kombinace tiotropia s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým účinkem. Tiotropium bromid v kombinaci s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým účinkem je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty. Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku. 2) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje přípravek k přídatné bronchodilatační léčbě dospělých pacientů s astmatem, kteří jsou léčeni kombinací inhalačních kortikosteroidů (více nebo rovno 800 mcg budesonidu/den nebo ekvivalentní dávky jiného inhalačního kortikosteroidu) spolu s dlouhodobě působícími beta2-agonisty, a kteří prodělali jednu nebo více těžkých exacerbací (tj. exacerbací s nutností podávání nebo navýšení systémové kortikoterapie) v předešlém roce a kteří nemají astma pod kontrolou při dobré spolupráci pacienta.
Prescribing doctor's specialisation ? Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Allergology and clinical immunology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 822,10 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list