ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RAVALSYO

20MG/80MG TBL FLM 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 243,25 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 151,19 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 227,84 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Rosuvastatin v kombinaci s valsartanem je hrazen u nemocných s dyslipidemií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší nebo rovno 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena u osob bez manifestace aterosklerózy či bez diabetu na 2,5 mmol/l a u osob s manifestací aterosklerózy či s diabetem na 2,0 mmol/l.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 362,47 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 134.63 CZK
Eligible extra payment ? 134,63 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 134,63 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list