ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BENDAMUSTINE GLENMARK

2,5MG/ML INF PLV CSL 5X25MG

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 5622,74 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 4575,59 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 5369,76 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Bendamustin je hrazen: 1) v první linii léčby chronické lymfocytární leukémie (stádia B nebo C dle Bineta) u pacientů, kteří mají ve zdravotnické dokumentaci uvedenou nevhodnost nebo kontraindikaci režimů chemoterapie obsahujících fludarabin (vyšší věk, významné komorbidity nebo špatný celkový stav). Léčba by měla být ukončena v případě progrese CLL nebo absence klinického efektu (nedosažení léčebné odpovědi) nebo nepřijatelné toxicity. Léčebná odpověď se vyhodnocuje po třech a po šesti cyklech léčby. Toxicita léčby je hodnocena průběžně, 2) v první linii léčby indolentního non-Hodgkinského folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia v kombinaci s rituximabem u dospělých pacientů se stavem výkonnosti dle ECOG 0-2, hrazeno je maximálně 6 cyklů terapie.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 7156,21 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1786.45 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list