ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MOZOBIL

20MG/ML INJ SOL 1X1,2ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 132728,23 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Permanent core reimbursement of highly innovative medicinal product ? 129283,39 CZK
Permanent maximum reimbursement of highly innovative medicinal product ? 145999,76 CZK
Indication restriction of reimbursement ? Plerixafor je hrazen v indikaci mobilizace krvetvorných buněk (HSC) do periferní krve za účelem jejich odběru pro autologní transplantace, a to při použití pro intenzifikaci selhávající mobilizace u pacientů s lymfomy a mnohočetným myelomem: 1) v případě, kdy koncentrace CD34+ buněk nedosáhla >10/mikro l krve a současně při použití chemoterapie a G-CSF je koncentrace leukocytů >10x109/l nebo při použití pouze G-CSF je koncentrace leukocytů >25x109/l a G-CSF byl podáván alespoň 4 dny 2) nebo když koncentrace CD34+ buněk nedosáhla >20/mikro l krve a nejméně dvěma standardními leukaferézami se nezískalo alespoň 0,8x106 CD34+ buněk/kg hmotnosti pacienta a současně při použití chemoterapie a G-CSF je koncentrace leukocytů >10x109/l nebo při použití pouze G-CSF je koncentrace leukocytů >25x109/l a G-CSF byl podáván alespoň 5 dnů. Podávání plerixaforu se ukončí v den, kdy celkový počet leukaferézami dosud získaných CD34+ progenitorů krvetvorby dosáhne alespoň 2x106/kg hmotnosti pacienta pro každou plánovanou autologní transplantaci, nejvíce však po 3 dávkách přípravku ve 3 po sobě jdoucích dnech.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 149864,87 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 3865.11 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list