ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ONBREZ BREEZHALER

150MCG INH PLV CPS DUR 30+INH

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 533,01 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 535,74 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 736,33 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Indakaterol je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN kategorie A až D, u kterých postbronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 80 % náležité hodnoty. Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN v kategorii A hrazena kombinace indakaterolu s inhalačním anticholinergikem dlouhodobým/ultradlouhodobým účinkem. Indakaterol v kombinaci s inhalačním anticholinergikem s dlouhodobým/ultradlouhodobým účinkem je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty. Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku.
Prescribing doctor's specialisation ? Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 761,87 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 25.54 CZK
Eligible extra payment ? 0,18 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 0,18 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list