ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BRILIQUE

90MG TBL FLM 56 KAL I

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1405,98 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 62,00 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 93,43 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (tj. nestabilní anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu nebo infarktem myokardu s elevací ST segmentu), včetně pacientů léčených medikamentózně, a pacientů, kteří byli ošetřeni perkutánní koronární intervenci nebo po koronárním arteriálním bypassu. Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky indikováno.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 1900,80 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1807.37 CZK
Eligible extra payment ? 1807,37 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 1807,37 CZK

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Increased core reimbursement from health insurance ? 1435,57 CZK
Increased maximum reimbursement from health insurance ? 1938,88 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Increased reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? 1) Přípravek, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (akutní koronární syndrom bez ST elevace, akutní infarkt myokardu s ST elevací) ošetřených koronárním arteriálním bypassem do 7 dnů po přerušení antiagregační léčby. Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky indikováno. 2) Přípravek, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (akutní koronární syndrom bez ST elevace, akutní infarkt myokardu s ST elevací) a se sníženou funkcí ledvin, definovanou jako clearence kreatininu pod 60 ml/min. Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky indikováno.
Specialization of the prescribing doktor of the increased reimbursement ? Cardiology; child cardiology; angiology
Internal medicine
Reporting limit ? L:
Rough price for the final consumer ? 1900,80 CZK
Rough payment including increased reimbursement for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed). ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list