CLARELUX

500MCG/G DRM SPM 100G

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 242,30 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 103,06 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 153,42 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 361,08 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 207.66 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list