JENTADUETO

2,5MG/850MG TBL FLM 60X1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 805,28 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 499,46 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 727,12 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Fixní kombinace léčivých látek metformin/linagliptin je hrazena 1) samostatně nebo v kombinaci se sulfonylureou u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu samotného nebo metforminu v kombinaci se sulfonylureou po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen. 2) jako náhrada terapie souběžně podávanými monokomponentními léčivými přípravky s obsahem metforminu a linagliptinu. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby kombinací metformin/linagliptin (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o volnou nebo fixní kombinaci), není kombinace metformin/linagliptin dále hrazena. V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé přípravky s obsahem fixní kombinace léčivých látek metformin/linagliptin hrazeny.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 1121,27 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 394.15 CZK
Eligible extra payment ? 316,30 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 316,30 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list