ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

IMATINIB TEVA PHARMA

400MG TBL FLM 30 I

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 53221,71 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 990,00 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 1365,10 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Imatinib je hrazen: 1. v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi, u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití nilotinibu 150 mg. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně celkové hematologické, cytogenetické a/nebo molekulární odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění. 2. a) v léčbě dospělých pacientů s pozitivními Kit (CD 117) inoperabilními nebo metastatickými maligními stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). V případě nedostatečného efektu léčby je možné zvýšit dávku imatinibu až na 800 mg. U těchto nemocných je léčba hrazena až do progrese při léčbě dávkou 800 mg. b) v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s vysokým rizikem recidivy dle AFIP po R0 či R1 resekci Kit (CD 117) pozitivního GIST nádoru, kteří vykazují ECOG performance status 0-2. Terapie je hrazena nejdéle po dobu 36 měsíců. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně objektivní odpovědi u pacientů s inoperabilním a/nebo metastatickým GIST.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 33388,35 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 32023.25 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list