MIFEGYNE

200MG TBL NOB 30X1

SÚKL code 0190548
Name of the product MIFEGYNE
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i MIFEGYNE
Supplement 200MG TBL NOB 30X1
Strenght 200MG
Pharmaceutical form Tablet
Package 30X1
Route Oral use
Language of the pack Czech
Wrap type
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku Mifegyne 200 mg tablety, por.tbl.nob. stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech tato omezení:
a) léčivý přípravek Mifegyne, tbl.nob. může být vydán na základě lékařského předpisu předepsaného lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, a to pouze poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu zdravotní služby formou lůžkové péče nebo jednodenní péče a
b) léčivý přípravek Mifegyne, tbl.nob. může být používán pouze způsobem stanoveným v § 5 odst. 8 písm. a) bod 1. zákona o léčivech v souladu se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláškou č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.
Active substance MIFEPRISTONE (MIFEPRISTONUM)
ATC group G03XB01
ATC group name MIFEPRISTON

Marketing authorisation information

Registration Number 54/ 245/13-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status B - medicinal product after change, may be placed on the market for the period of 6 months (Placed on the market till) and used until expiration, not later than till the end of validity of the marketing authorisation (Valid till)
Placed on the market till 31. 10. 2018
MA Holder Exelgyn, Paris
MA Holder country FRANCIE
Actual MA holder Exelgyn, Paris
Actual MA holder country FRANCIE

Back to list