ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PIOGLITAZONE ACCORD

15MG TBL NOB 84

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1248,72 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 736,38 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 1059,47 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Deriváty thiazolidindionů jsou indikovány v další volbě po neúspěšné terapii metforminem nebo kombinaci se sulfonylureou u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) a s vyjádřenou insulinovou rezistencí. Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou s glitazony (pokles hodnoty HbA1c alespoň o 10%).
Prescribing doctor's specialisation ? Diabetology
Reporting limit ? L: Product subject to prescription restriction may be prescribed for reimbursement by a health insurer only by a doctor with specialist capacity, stating the professional field in the prescription restriction, who has concluded an agreement on the provision of the relevant health service with the health insurer in respect of the specialist capacity, or another doctor under written authority of the Specialist Doctor.
Rough price for the final consumer ? 1698,40 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 638.93 CZK
Eligible extra payment ? 140,49 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 140,49 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list