ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

REVESTIVE

5MG INJ PSO LQF 28+28X0,5ML ISP

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 400233,09 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

First temporary core reimbursement of highly innovative medicinal product ? 395146,14 CZK
First temporary maximum reimbursement of highly innovative medicinal product ? 444297,77 CZK
Validity of temporary reimbursement from health insurance 01.02.2023
Indication restriction of reimbursement ? Teduglutid je hrazen k nepaliativní léčbě SBS-CIF (syndromu krátkého střeva-chronického střevního selhání): 1. Dospělým pacientům splňujícím ESPEN kritéria dle Pironiho 2018 PN1 - PN4, kdy adaptace střeva probíhá alespoň 6 měsíců, parenterální výživa je optimalizovaná a stabilizována a užívána alespoň 12 měsíců, minimálně 3 dny v týdnu a není již jiná možnost dosáhnout zlepšení funkce střeva. Léčba teduglutidem je vždy hrazena u dospělých pacientů s možným rizikem nežádoucích účinků parenterální výživy: progresivní hepatopatie F 3 a méně a/ nebo zbývají nejvíce 3 centrální žilní vstupy a/ nebo metabolická kostní choroba. U pacientů s Crohnovou nemocí musí být pacient při nasazení léčby v klinické remisi nejméně 12 týdnů. 2. Pediatrickým pacientům od 1 roku, kdy adaptace střeva probíhá alespoň 6 měsíců a parenterální výživa je optimalizována a stabilizována. Léčba teduglutidem není hrazena u pacientů s aktivním maligním onemocněním nebo podezřením na malignitu a u pacientů s anamnézou výskytu maligního onemocnění GIT včetně hepatobiliárního systému a pankreatu v posledních pěti letech. Léčba se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity nebo pokud není dosaženo po 52 týdnech alespoň 20 % redukce v objemu parenterální výživy.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 450005,33 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 5707.56 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list