ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RELVAR ELLIPTA

92MCG/22MCG INH PLV DOS 1X30DÁV

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 663,40 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 630,05 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 889,97 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací flutikason furoát/vilanterol u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet asthma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací flutikason-furoát/vilanterol u symptomatických dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s postbronchodilatační hodnotou FEV1 méně než 50 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku.
Prescribing doctor's specialisation ? Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Allergology and clinical immunology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 933,99 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 44.02 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list