ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

XIGDUO

5MG/850MG TBL FLM 60

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 884,11 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 944,39 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 1306,73 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Fixní kombinace léčivých látek dapagliflozin/metformin je hrazena 1) samostatně u diabetiků 2. typu, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c a současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen. 2) v kombinaci s inzulinem u diabetiků 2. typu, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu a inzulinu po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c a současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen. 3) u diabetiků 2. typu jako náhrada terapie souběžně podávanými monokomponentními léčivými přípravky s obsahem metforminu a dapagliflozinu. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c a současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po 6 měsících léčby kombinací dapagliflozin/metformin (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o volnou nebo fixní kombinaci), není kombinace dapagliflozin/metformin dále hrazena.
Prescribing doctor's specialisation ? Internal medicine
Endocrinology
Diabetology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1225,33 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list