ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ACLEXA

100MG CPS DUR 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 135,14 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 73,24 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 110,37 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Celekoxib je hrazen osobám s níže uvedeným rizikem: a) krvácení z gastrointestinálního traktu v anamnéze, b) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života, c) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t. j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo d) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu. Osobám s výše uvedeným rizikem je celekoxib hrazen u následujících diagnóz: a) revmatoidní artritida a ankylozující spondylitida dospělých ve všech stadiích onemocnění, b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celekoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celekoxibu do 400 mg včetně; v indikaci ankylozující spondylitida denní dávka celekoxibu do 400 mg včetně.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 203,66 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 93.29 CZK
Eligible extra payment ? 0,60 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 0,60 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list