IMPLICOR

50MG/7,5MG TBL FLM 56 KAL

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 1055,82 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 564,55 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 803,51 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Fixní kombinace léčivých látek metoprolol/ivabradin je hrazena k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u pacientů s ischemickou chorobou srdeční jako substituční terapie u dospělých pacientů s normálním sinusovým rytmem, kteří jsou již kontrolováni metoprololem a ivabradinem, podávaným současně v téže dávce. Fixní kombinace léčivých látek metoprolol/ivabradin není hrazena k léčbě chronického srdečního selhání.
Prescribing doctor's specialisation ? Cardiology; child cardiology; angiology
Internal medicine
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1450,14 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 646.63 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list