ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AIRFLUSAN FORSPIRO

50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 690,67 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 450,77 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 651,15 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku.
Prescribing doctor's specialisation ? Pneumology and ftizeology, pediatric pneumology
Allergology and clinical immunology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 969,98 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 318.83 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list