ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RESELIGO

3,6MG IMP ISP 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 979,20 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 1157,34 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 1580,80 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? A) Přípravek je hrazen: 1. v léčbě lokálně pokročilého a metastatického karcinomu prostaty hormonální ablací - jako primární monoterapie kontinuální nebo intermitentní, - ve druhé linii jako součást maximální androgenní blokády při selhávání primární monoterapie, - při biochemickém relapsu po radikální chirurgické nebo radiační léčbě na dobu maximálně 6 měsíců, 2. v konkomitantním režimu (radiační léčba s hormonální supresí) u pacientů se středně a vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty, 3. v neoadjuvantním podání u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty léčeného radioterapií. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nehradí neoadjuvantní léčba před RAPE. B) Přípravek je hrazen u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s prokázanou pozitivitou hormonálních receptorů po dobu nejvýše 5 let a) v adjuvanci sekvenčně po chemoterapii u nemocných středního a vyššího rizika b) jako alternativa chemoterapie u nemocných nižšího a středního rizika, které netolerují nebo neakceptují jinou systémovou léčbu. Uvedenou skutečnost je nutno zaznamenat v dokumentaci pacientky. C) Přípravek je hrazen - v léčbě myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu - v léčbě těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy - v rámci asistované reprodukce k indukci ovulace za účelem in vitro fertilizace a embryonálního transferu. V rámci asistované reprodukce jsou přípravky předepisovány lékařem specializovaného centra v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce.
Prescribing doctor's specialisation ? Urology, pediatric urology and urogynecology
Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Gynecology and obstetrics, children's gynecology
Reporting limit ? AE: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
The decision shall allocate the "A" symbol to products administered, in light of its nature, by a doctor in outpatient care. This product shall be charged to the health insurer along with the relevant intervention as a separately charged product. If advisable given the effect and safety of the product or if in the public interest, reporting of "A" products shall be restricted to doctors with specialist capacity, with the specialist field stated in the decision.
Rough price for the final consumer ? 1350,84 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list