ENTYVIO

300MG INF PLV CSL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 38240,82 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 34437,30 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 39582,45 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? Vedolizumab je hrazen: 1) u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, u kterých došlo k selhání konvenční terapie a léčba přípravky ze skupiny anti-TNF je kontraindikována. 2) u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří: a) přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto léčbu neodpovídají, kteří ji netolerují nebo u kterých je kontraindikována, nebo b) kteří i přes plnou a adekvátní léčbu antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFalfa) na tuto léčbu neodpovídají, nebo kteří ji netolerují. 3) u dospělých pacientů s těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u kterých došlo k selhání konvenční terapie a léčba přípravky ze skupiny anti-TNF je kontraindikována. 4) u dospělých pacientů s těžkou aktivní Crohnovou chorobou, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFalfa) na tuto léčbu neodpovídají, nebo kteří ji netolerují. Za kontraindikaci u bodu 1 a 3 nelze považovat selhání předchozí léčby přípravky ze skupiny anti TNF. Podmínky ukončení léčby vedolizumabem: a) Při zahájení léčby: Pokud se neprokáže léčebný přínos do týdne 10 (po max. 3 dávkách) u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo do týdne 14 (po max. 4 dávkách) u pacientů s Crohnovou chorobou; b) Při intenzifikované udržovací léčbě: Pokud nedojde k odpovědi na léčbu po 4 dávkách, tedy v týdnu 16 po zahájení eskalace; c) Při výskytu nezvládnutelné intolerance.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 43850,00 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 4267.55 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list