ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SYNAGIS

100MG/1ML INJ SOL 1X1ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 17703,87 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 18905,64 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 23099,73 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? 1. novorozenci narození v gestačním týdnu menší nebo rovno 28, u kterých byla diagnostikována BPD. Pro tyto pacienty platí věkový limit 1 rok nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra. 2. novorozenci narození v gestačním týdnu menší nebo rovno 28 bez BPD nebo novorozenci s porodní hmotností menší nebo rovno 1000 g a narození do 6 měsíců před začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny. 3. novorozenci narození v gestačním věku 29 + 0 až 31 + 6, bez BPD, s porodní hmotností menší nebo rovno 1500 g, narození maximálně 6 měsíců před začátkem RSV sezóny nebo propuštění v průběhu RSV sezóny 4. novorozenci s BPD, bez ohledu na gestační týden, kteří vyžadovali léčbu chronického plicního onemocnění (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diuretika) ještě 6 měsíců před začátkem RSV sezóny. Tito novorozenci mohou dostat léčivý přípravek jako imunoprofylaxi do 2 let věku (možnost aplikovat profylaxi i 2 sezóny). 5. nezralí novorozenci v případě ohrožení či kontaktu s nozokomiální RSV infekcí mohou být léčeni 1 dávkou Synagisu 6. děti mladší 2 let s hemodynamicky významnou vrozenou srdeční vadou.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 20807,54 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list