ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CYCLO 3 FORT

150MG/150MG/100MG CPS DUR 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 129,70 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 23,47 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 45,56 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen v indikaci symptomatická léčba chronické žilní nemoci s objektivními známkami choroby (viditelné varixy, edémy, kožní změny, event. průkaz refluxu pomocí sonografie jako nepřímého dokladu žilní hypertenze). V případě, že po 2 - 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného zlepšení, léčba není dále hrazena.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 195,46 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 149.9 CZK
Eligible extra payment ? 135,37 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 135,37 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list