ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SKILARENCE

120MG TBL ENT 90

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 4844,63 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 4441,35 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 5442,80 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých, kteří již podstoupili jeden z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, cyklosporin, methotrexát nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) a nejsou vhodní pro léčbu methotrexátem zejména z důvodu kontraindikace. Ukončení léčby je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI 50 po 4 měsících úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 6248,97 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 806.17 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list