ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BESPONSA

1MG INF PLV CSL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 238812,97 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 236957,26 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 266809,85 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Inotuzumab ozogamicin je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s s Philadelphia chromozom (bcr-abl) negativní relabující nebo refrakterní CD22-pozitivní (> 0 % stanovená ověřeným a senzitivním analytickým postupem) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) z prekurzorů B-buněk, za nepřítomnosti translokace t(4;11). Přípravek je hrazen u pacientů v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG (ECOG 2 je přípustný pouze tehdy, pokud se jedná o přechodný stav prokazatelně způsobený onemocněním ALL), kteří byli pro ALL z prekurzorů B-buněk předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie, a u kterých je zároveň předpoklad následné alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. U všech pacientů, kteří během 3 cyklů nedosáhnou kompletní remise (CR) nebo kompletní remise s neúplnou obnovou hematologických parametrů (CRi), se má léčba ukončit. V ostatních případech je inotuzumab ozogamicin hrazen do provedení transplantace, do progrese či relapsu onemocnění, do projevů nepřijatelné toxicity nebo do vyčerpání maximálního počtu šesti podaných cyklů, dle toho, co nastane dříve.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 268891,95 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 2082.1 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list