ANAGRELID LERAM

0,5MG CPS DUR 100

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 8322,12 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 3156,14 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 4131,60 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Anagrelid je hrazen v léčbě esenciální trombocytemie a jiných myeloproliferativních chorob doprovázených trombocytémií (primární myelofibróza, polycythaemia vera, myelodysplastický syndrom) u pacientů: a) mladších 65 let věku s vysokým rizikem trombotických komplikací. Musí být přítomen alespoň jeden z následujících rizikových faktorů: trombóza v anamnéze, přítomnost mutace JAK2 genu, přítomnost vrozeného či získaného trombofilního stavu, počet trombocytů nad 1000 x 10 na 9/l, přítomnost klinických symptomů vyplývajících z onemocnění a trombocytémie. Terapeutickým cílem je udržet hodnoty počtu trombocytů pod 600 x 10 na 9/l u nemocných, u kterých během léčby rizikové faktory pominuly, nebo pod 400 x 10 na 9/l tam, kde rizikové faktory přetrvávají, b) starších 65 let věku, u nichž selhala nebo je kontraindikována léčba hydroxyureou. Při intoleranci anagrelidu, při nespolupráci nemocného, při přechodu základního myeloproliferativního onemocnění do stadia bez trombocytémie nebo při nedosažení uvedených cílů terapie po 6 měsících jeho podávání v maximální dávce uvedené v platném souhrnu údajů o přípravku se doporučuje léčbu ukončit.
Prescribing doctor's specialisation ? Clinical oncology, pediatric hematology and oncology, radiation onkology and gynecologic oncology
Hematology and transfusion medicine, pediatric oncology a hematology
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 10244,31 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 6112.71 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list