ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

IVABRADIN TEVA

5MG TBL FLM 56 KAL

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 596,40 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 461,82 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 655,23 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Ivabradin je předepisován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, užívající adekvátní farmakoterapii, po revaskularizaci nebo pokud nebyla revaskularizace proveditelná, se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí větší nebo rovno 70 tepů/min: - u kterých jsou kontraindikovány nebo nejsou tolerovány betablokátory, nebo - v kombinaci s betablokátorem u pacientů, kteří nejsou dostatečně kontrolováni maximální tolerovanou dávkou betablokátoru. Ivabradin je indikován u nemocných se systolickým srdečním selháním ve funkční třídě NYHA II až IV, kteří mají sinusový rytmus a klidovou srdeční frekvenci větší nebo rovno 75/min. a kteří jsou na standardní léčbě srdečního selhání včetně betablokátorů, nebo pokud je léčba betablokátorem kontraindikována nebo netolerována. V případě, že po 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného poklesu srdeční frekvence, léčba není dále indikována.
Prescribing doctor's specialisation ? Cardiology; child cardiology; angiology
Internal medicine
Reporting limit ? E: Unless it is advisable to transfer the prescription of the product to another doctor under paragraph 2 in light of the effect and safety of the product, the "E" symbol will mark the product in the decision.
Rough price for the final consumer ? 845,55 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 190.32 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list