ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DELIPID PLUS

10MG/10MG CPS DUR 90

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 2627,30 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 323,21 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 487,08 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Fixní kombinace rosuvastatin/ezetimib je hrazena u nemocných s hypercholesterolemií adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě, a kteří jsou adekvátně léčeni jednotlivými léčivými látkami podávanými souběžně ve stejné dávce.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 3468,43 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 2981.35 CZK
Eligible extra payment ? 2386,80 CZK
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ? 2386,80 CZK
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list