ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RELENZA

5MG/DÁV INH PLV DOS 5X4DÁV

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 325,78 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 312,97 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 463,19 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Zanamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 5 let, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů: 1) děti s cystickou fibrózou; 2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi. Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ?
Rough price for the final consumer ? 480,66 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 17.47 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list