ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18F-FMISO

1-8GBQ INJ SOL 1,25GBQ

Information abour parallel import

Medicinal product is not being imported via parallel import.

Information about parallel distribution

Medicinal product is not being imported via parallel distribution.

Information about specific therapeutic programme

Program purpose Včasná diagnostika hypoxie tkání solidních nádorů metodou pozitronové emisní tomografie (PET) u pacientů od 2 do 80 let věku. Rozhodnutí o použití 18F-FMISO je plně v kompetenci ošetřujících onkologů a lékařů nukleární medicíny, kteří zhodnotí vhodnost této diagnostiky pro konkrétního pacienta se všemi klinickými konsekvencemi. Hlavními indikacemi pro diagnostické vyšetření pomocí 18F-FMISO jsou zejména nádory mozku (gliomy), nádory v oblasti hlavy a krku (zejména dlaždicobuněčné karcinomy, HNSCC), nemalobuněčné bronchogenní karcinomy (NSCLC), karcinomy renálních buněk (RCC), karcinomy prsu a sarkomy.
Workplace Kliniky (oddělení) nukleární medicíny poskytovatelů zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče s přístrojovým vybavením pro PET, PET/CT nebo PET/MRI zobrazení.
Number of approved packs 600
Notice Platí kumulativně pro všechny přípravky.
Výrobce RadioMedic s.r.o., Řež - Husinec- Řež 289, PSČ 250 68
Distributor RadioMedic s.r.o., se sídlem Řež Husinec - Řež 289, PSČ 250 68.
Předkladatel RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež 289, 25068 Řež, Česká republika
Date approve 29.06.2021
Program validity 30.06.2023

Information about foreign language batch

Import of foreign charges to this code has not been approved

Back to list