ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PEMETREXED ACCORD

25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 3457,80 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 2375,86 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 3149,03 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Pemetrexed je hrazen: 1) V kombinační léčbě s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. 2) V 1. linii léčby v kombinaci s cisplatinou lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic pouze diagnosticky prokázaného adenokarcinomu a velkobuněčného histologického typu. Přípravek je podáván až do progrese onemocnění, z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně 4 cykly léčby. 3) V monoterapii v rámci udržovací fáze léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic histologického typu adenokarcinomu nebo velkobuněčného karcinomu u pacientů o výkonnostním stavu ECOG 0-1, kteří po 4 cyklech léčby 1. linie kombinací pemetrexedu a cisplatiny dosáhli objektivní odpovědi nebo stabilizace onemocnění. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. 4) V 2. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic histologického typu adenokarcinomu nebo velkobuněčného karcinomu.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 4509,88 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1360.85 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list