ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LENIOLISIB 10 MG

10MG TBL FLM 60

Information abour parallel import

Medicinal product is not being imported via parallel import.

Information about parallel distribution

Medicinal product is not being imported via parallel distribution.

Information about specific therapeutic programme

Program purpose Zpřístupnění léčivého přípravku Leniolisib pro léčbu pacientů se syndromem aktivované delta-fosfatidylinositol-3-kinázy/aktivační mutace p110-delta způsobující senescenci T-lymfocytů, lymfadenopatii a imunodeficienci (dále jen APDS/PASLI).
Workplace Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
Number of approved packs 180
Výrobce Pharming Technologies B.V. Darwinweg 24, 2333 CR, Leiden, Nizozemsko
Distributor WE Pharma Limited, 111 Power Road, W4 5PY Chiswick, United Kingdom
Předkladatel Pharming Technologies B.V., se sídlem Darwinweg 24, 2333 CR, Leiden, Nizozemsko
Date approve 06.06.2022
Program validity 30.06.2023

Information about foreign language batch

Import of foreign charges to this code has not been approved

Back to list