ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AMBISOME LIPOSOMAL

50MG INF PLV DIS 10X50MG MONODOSE

Information abour parallel import

Medicinal product is not being imported via parallel import.

Information about parallel distribution

Medicinal product is not being imported via parallel distribution.

Information about specific therapeutic programme

Program purpose Léčivý přípravek AmBisome je indikován u dospělých pacientů a dětí ve věku
od 1 měsíce do 18 let věku k:
- léčbě těžkých systémových a/nebo orgánových mykóz,
- léčbě viscerální leishmaniózy u imunokompetentních dospělých i pediatrických
pacientů,
- empirické léčbě předpokládaných mykotických infekcí u pacientů s febrilní
neutropenií, kteří neodpověděli na terapii širokospektrými antibiotiky a u nichž
provedená vhodná vyšetření nevedla k identifikaci bakteriální nebo virové
příčiny.
Infekce úspěšně léčené přípravkem AmBisome zahrnují diseminovanou kandidózu,
aspergilózu, mukormykózu, chronický mycetom, kryptokokovou meningitidu
a viscerální leishmaniózu.
Přípravek AmBisome by se neměl používat k léčbě běžných klinicky inaparentních
forem mykotických onemocnění, u kterých jsou pouze pozitivní kožní a serologická
vyšetření.
Workplace poskytovatelé zdravotních služeb formou lůžkové péče
Number of approved packs 1365
Výrobce Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business & Technology Park,
Carrigtohill, County Cork, Irsko
Distributor Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle
Předkladatel Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
Date approve 08.07.2022
Program validity 30.06.2023

Information about foreign language batch

Import of foreign charges to this code has not been approved

Back to list