ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

STELARA

45MG INJ SOL 1X0,5ML

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 55962,53 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 54245,21 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 61806,93 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? Léčivé přípravky s obsahem ustekinumabu 45 mg jsou hrazeny v indikaci léčba psoriázy u dospělých: 1) se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. 2) se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, u kterých je zároveň splněno alespoň jedno z následujících kritérií: - nedošlo k dosažení hodnoty PASI 50 po 3, resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) předchozí biologické léčby; - došlo k poklesu účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50 - 75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5; - je kontraindikována jiná biologická léčba, nebo je předchozí biologická léčba ukončena z důvodu nežádoucích účinků. Ukončení léčby ustekinumabem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI 50 po 16 týdnech léčby ustekinumabem, - poklesu účinnosti zavedené biologické léčby ustekinumabem pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5. V rámci jedné dávky je ve všech indikacích hrazena pouze jedna injekční lahvička s obsahem 45 mg ustekinumabu.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 63733,76 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 1926.83 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list