ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLUVEN

6% INF SOL 1X250ML

SÚKL code 0100185
Name of the product VOLUVEN
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i VOLUVEN
Supplement 6% INF SOL 1X250ML
Strenght 6%
Pharmaceutical form Solution for infusion
Package 1X250ML
Route Intravenous use
Language of the pack Czech
Wrap type Bag
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku VOLUVEN, 6%, inf.sol., stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech toto omezení: léčivý přípravek může být vydán na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření, a to pouze poskytovateli lůžkové péče nebo poskytovateli zdravotnické záchranné služby, který byl akreditován držitelem rozhodnutí o registraci; seznam těchto akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým může být tento léčivý přípravek vydáván, je zveřejněn na https://www.fresenius-kabi.com/cz/hes-rizena-distribuce.
Active substance SODIUM CHLORIDE (NATRII CHLORIDUM)
STARCHES, HYDROXYETHYL (HYDROXYETHYLAMYLA)
ATC group B05AA07
ATC group name HYDROXYETHYLŠKROB
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Marketing authorisation information

Registration Number 75/ 234/01-C
Type of MA National
MA status R - active MA/authorised medicinal product
MA Holder Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
MA Holder country NĚMECKO

Back to list