ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLUVEN

10% INF SOL 10X500ML

SÚKL code 0135844
Name of the product VOLUVEN
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i VOLUVEN
Supplement 10% INF SOL 10X500ML
Strenght 10%
Pharmaceutical form Solution for infusion
Package 10X500ML
Route Intravenous use
Language of the pack Czech
Wrap type Bottle
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku VOLUVEN, 10%, inf.sol., stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech toto omezení: léčivý přípravek může být vydán na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření, a to pouze poskytovateli lůžkové péče nebo poskytovateli zdravotnické záchranné služby, který byl akreditován držitelem rozhodnutí o registraci; seznam těchto akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým může být tento léčivý přípravek vydáván, je zveřejněn na https://www.fresenius-kabi.com/cz/hes-rizena-distribuce.
Active substance SODIUM CHLORIDE (NATRII CHLORIDUM)
STARCHES, HYDROXYETHYL (HYDROXYETHYLAMYLA)
ATC group B05AA07
ATC group name HYDROXYETHYLŠKROB
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Marketing authorisation information

Registration Number 75/ 417/10-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status R - active MA/authorised medicinal product
MA Holder Fresenius Kabi s.r.o., Praha
MA Holder country ČESKÁ REPUBLIKA

Back to list