ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

GRIPPECTON

200MG/30MG TBL FLM 20

SÚKL code 0212369
Name of the product GRIPPECTON
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i GRIPPECTON
Supplement 200MG/30MG TBL FLM 20
Strenght 200MG/30MG
Pharmaceutical form Film-coated tablet
Package 20
Route Oral use
Language of the pack Czech
Wrap type Blister
Legal status _MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_S_LMTD_RLPO
Podmínky omezení V souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona o léčivech stanoví Ústav podmínky omezení výdeje takto:
1. Léčivý přípravek nesmí být vydáván ani nabízen prostřednictvím zásilkového výdeje.
2. Osobě požadující výdej lze vydat takové množství léčivého přípravku, aby celkové množství pseudoefedrinu v léčivých přípravcích, které jsou při jednotlivém výdeji vydány bez lékařského předpisu s omezením, nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu a současně, aby celkové množství pseudoefedrinu v léčivých přípravcích, které jsou vydány jednotlivé osobě bez lékařského předpisu s omezením, v období po sobě jdoucích 7 dnů nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu.
3. Farmaceut eviduje údaje o výdeji léčivého přípravku formou hlášení dle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. v rozsahu a způsobem stanoveným pokynem Ústavu.
4. Při výdeji bude postupováno a bude proveden záznam do registru léčivých přípravků s omezením dle podmínek §17a a §17b vyhlášky č. 84/2008 Sb. Tímto nejsou dotčena ostatní ustanovení zákona o léčivech a prováděcích předpisů.
Active substance PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE (PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM)
IBUPROFEN (IBUPROFENUM)
ATC group R05X
ATC group name JINÁ LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ
Doping Stimulancia (zakázané pouze při soutěži). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Marketing authorisation information

Registration Number 07/ 155/16-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status R - active MA/authorised medicinal product
MA Holder Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf
MA Holder country NĚMECKO

Back to list