ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MISPREGNOL

400MCG TBL NOB 16 II

SÚKL code 0235061
Name of the product MISPREGNOL
_MA_MEDICATION_DETAIL_INFO_MED_NAME i MISPREGNOL
Supplement 400MCG TBL NOB 16 II
Strenght 400MCG
Pharmaceutical form Tablet
Package 16 II
Route Oral use
Language of the pack Czech
Wrap type Blister
Legal status Restricted Prescription-Only medicinal products
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku Mispregnol 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech tato omezení:
a) léčivý přípravek Mispregnol 400 mikrogramů tablety, tbl.nob. může být vydán na základě lékařského předpisu předepsaného lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, a to pouze poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu zdravotní služby formou lůžkové péče nebo jednodenní péče a
b) léčivý přípravek Mispregnol 400 mikrogramů tablety, tbl.nob. může být používán pouze způsobem stanoveným v § 5 odst. 8 písm. a) bod 1. zákona o léčivech v souladu se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláškou č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.
Active substance MISOPROSTOL (MISOPROSTOLUM)
ATC group G02AD06
ATC group name MISOPROSTOL

Marketing authorisation information

Registration Number 54/ 246/13-C
Type of MA A mutual recognition procedure (MRP, DCP), where CZ is Concerned member state
MA status B - medicinal product after change, may be placed on the market for the period of 6 months (Placed on the market till) and used until expiration, not later than till the end of validity of the marketing authorisation (Valid till)
Placed on the market till 30. 04. 2021
MA Holder Nordic Group BV, Hoofddorp
MA Holder country NIZOZEMSKO
Actual MA holder Exelgyn, Paris
Actual MA holder country FRANCIE

Back to list