ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Non-interventional post-authorisation studies notification form

Information on the medicinal product

SÚKL code: 107676,162748

Study

Information on the study

SÚKL identifier allocated to the study:
2101150005
Type of study:
Other type of study
Study title:
Retrospektivní vyhodnocení účinku inosine pranobex na smrtnost na COVID-19 u rezidentů domovů důchodců, kteří byli pozitivně testováni pro virus SARS-CoV-2 v PCR testu.
Study ID according to MAH's documents:
Projekt: ISO-ELD-2020
Objectives of the study:
Retrospektivní vyhodnocení účinku inosine pranobex na smrtnost na COVID-19 u rezidentů domovů důchodců, kteří byli pozitivně testováni pro SARS-CoV-2 v PCR testu a kterým lékaři, jež je mají v péči, aplikovali inosine pranobex off label v dávce 3x2 tablety s délkou podávání 7 dní.
Further characteristics (study description):
Data byla zajišťována ve 3 domovech důchodců jednotlivými lékaři a pak byla v anonymizované podobě předána do Centra očkování a cestovní medicíny k retrospektivní analýze. Pro analýzu byly vybrány ukazatele retrospektivního sledování a to smrtnost a pro jejich porovnání ODDS a ODDS ratio. Data z jednotlivých DD byla porovnána s prvním DD v Litovli, a poté i s daty smrtnosti na Covid-19 v DD, kde probíhaly epidemie v ČR a s publikovanými data smrtnosti v rozsáhlé studii v DD v Irsku. Data za DD pro porovnání byla poskytnuta UZIS.

Dates

Start of data collection:
20. September 2020
End of data collection:
20. October 2020
End of data analysis:
20. November 2020
Expected date of final report submission:
20. March 2021
Date of protocol approval:

‹‹ Back to list