ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

List of reimbursed medicinal products valid as of 1.1.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

Acting in compliance with Section 39n(1) of Act No. 48/1997 Coll., on Public Health Insurance, as amended (“Act”), the State Institute for Drug Control publishes the List of Prices and Reimbursements for Medicinal Products and Foods for Special Medicinal Purposes Covered by the Public Health Insurance Scheme (“List”). The List, published on the 1stday of the calendar month, includes a full list of medicinal products (MPs) and foods for special medicinal purposes (FSMPs) covered by the public health insurance scheme that are reimbursed by decision of the Institute, including the maximum or announced ex-factory prices, the amount and terms of reimbursement, incl. the maximum possible reimbursement for the end consumer, and the supplementary payment in the eligible limit.

In addition, the List contains basic reimbursements of reference groups, explaining how the basic reimbursements were set, along with a full list of medicinal products and foods for special medical purposes classified in the reference groups, and the maximum prices of medicinal products and foods for special medical purposes where the Institute has the power to make decisions on the maximum price, and a full list of medicinal products and foods for special medical purposes with an explanation how the maximum prices were set.

List includes 10% and 15% VAT, Price directive of Ministry of Health 1/2020/CAU of 10.12.2019 on the regulation of prices of medicinal products and foods for special medical purposes valid since 1.1.2020 and Price decision 1/19-FAR of 12.12.2018 on the regulation of prices of medicinal products and foods for special medical purposes valid since 1.1.2019.


List of prices of medicinal products and foods for special medical purposes                              


List of prices of medicinal products and foods for special medical purposes used in institutional care only